Privacy & Disclaimer

privacy policy en disclaimer siteplan.be

Disclaimer

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Duplicaten, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door SitePlan. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het is de gebruiker van SitePlan toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van uitgever. Indien U meent dat er toch een onrechtmatige inbreuk is op uw rechten of privacy, wordt U verzocht om SitePlan daarvan meteen op de hoogte te brengen. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy. U kan onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. We verzamelen wel statistieken van bezoekers zoals het internetadres van de domeinen van de personen die onze website bezoeken maar enkel met het doel om de inhoud van onze website te verbeteren. Wanneer u ons contacteert zal de informatie strikt vertrouwelijk behandeld worden. Nooit, uitgezonderd in wettelijke procedures, zullen we uw gegevens doorgeven aan derden.