Privacy & Disclaimer

privacy policy en disclaimer siteplan.be

Disclaimer

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Duplicaten, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door SitePlan. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Het is de gebruiker van SitePlan toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, een koppeling aan te brengen tussen uw site en de site van uitgever. Indien U meent dat er toch een onrechtmatige inbreuk is op uw rechten of privacy, wordt U verzocht om SitePlan daarvan meteen op de hoogte te brengen. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Privacy Policy & Verwerking van persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy. U kan onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie over uzelf vrij te geven. We verzamelen wel statistieken van bezoekers zoals het internetadres van de domeinen van de personen die onze website bezoeken maar enkel met het doel om de inhoud van onze website te verbeteren en kunnen gebruik maken van cookies (enkel cookies met een laag risico). Wanneer u ons contacteert zal de informatie strikt vertrouwelijk behandeld worden. Nooit, uitgezonderd in wettelijke procedures, zullen we uw gegevens doorgeven aan derden. Wanneer u klant wordt verwerken we uw persoonsgegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van uw bestelling. We gebruiken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden tenzij dit nodig is voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker. Als de gebruiker bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, dan kan het gebeuren dat Siteplan het verzoek niet kan afhandelen. Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren of, indien hij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. Hij stuurt hiertoe een brief met een kopie van zijn identiteitskaart naar het hogervermelde adres, of stuurt een e-mail naar: help@siteplan.be.

De volledige beschrijving wat betreft de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en beheer van contactgegevens kan u vinden in onze algemene voorwaarden.

Gebruik van Cookies

Siteplan wil zijn bezoekers informeren dat zijn website kan gebruik maken van cookies (enkel cookies met een laag risico). Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer , zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen. Raadpleeg hiervoor de desbetreffende handleiding van uw specifieke browser. Hou er wanneer u cookies uitschakelt wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.